Dzięki wieloletniej współpracy z doświadczonym producentem małych form architektonicznych - firmą "Puczyński" projektowane przez nas elementy małej architektury i wyposażenia przestrzeni publicznych nabierają realnych kształtów.

Za kolekcję #smartcity otrzymaliśmy w 2021 roku tytuł Innowatora Mazowsza. Była to XIII edycja konkursu organizowanego przez Marszałka Województwa. Ideą konkursu jest budowanie świadomości wśród mieszkańców Mazowsza, a w szczególności w środowisku naukowym oraz biznesowym odnośnie roli innowacyjności w rozwoju gospodarczym regionu i zdobywaniu kompetencji opartych na nowoczesnych technologiach. Konkurs ma także za zadanie zawiązywanie i propagowanie współpracy pomiędzy środowiskiem nauki, biznesu i Samorządem Województwa Mazowieckiego. Jednym z partnerów organizatora był Uniwersytet SWPS w Warszawie, od którego otrzymaliśmy nagrodę w postaci zaproszenia na pierwszą edycję interdyscyplinarnej konferencji naukowej "Innowacje społeczne. Akademia - Technologia - Społeczeństwo" organizowanej przez Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu SWPS w kwietniu 2022 roku. Jej celem było przeprowadzenie dyskusji na temat innowacji społecznych, identyfikacji wyzwań stojących przed poznaniem naukowym zjawiska oraz prezentacja praktycznych przykładów innowacji na różnych etapach ich tworzenia. W ramach bloku tematycznego BIZNES architekt Marta Przybylska wygłosiła prelekcję >Meblujemy miasto „smart”< w której opowiedziała o procesie powstawania pomysłu na nowatorską linię mebli miejskich i wdrażaniu jej do produkcji. Jak zanotowano w relacji podsumowującej konferencję, była to jedna z prelekcji, która otrzymała najwięcej głosów od widzów w pokonferencyjnej ankiecie:   Konferencje i seminaria. Uniwersytet SWPS
Copyright (c) 2024 MAP design sp. z o.o.  All Rights Reserved.