Koncepcja rewitalizacji obejmowała całe przedpole Centrum Handlowego Wola Park. Obszar ten obejmował  zabytkowy zespół urbanistyczny dawnego przedsiębiorstwa ogrodniczego Carla Ulricha oraz plac i parkingi centrum handlowego. W skład zespołu urbanistycznego wchodziły budynki szklarni, pałacyk pełniący niegdyś funkcję letniej rezydencji Ulrichów oraz ogród pokazowy, gdzie prezentowano gatunki drzew i krzewów.  Zespół ten od czasów swego powstania stanowił ważny element tożsamości dzielnicy, jednak w ostatnich dekadach mocno podupadł. Celem projektu było nadanie obszarowi reprezentacyjnego charakteru oraz włączenie do tkanki miejskiej dzielnicy Wola, by stał się znów centrum spotkań dla jej mieszkańców. W ramach projektu przewidziane były zmiany mające na celu integrację całości terenu położonego pomiędzy ulicą Górczewską oraz budynkiem centrum handlowego wraz z nadaniem jednolitej stylistyki całemu założeniu oraz wprowadzenie możliwie dużej ilości zieleni, nawiązującej do tradycji tego miejsca (w tym ogrody społecznościowe). Budynki szklarni miały zostać podwyższone i przystosowane do funkcji gastronomicznej. Nadanie nowych funkcji temu unikalnemu zespołowi urbanistycznemu i połączeniu go z otoczeniem,  dawało obiektom szansę na nowe życie, na stanie się wyróżnikiem w skali miasta i symbolem dzielnicy.
Koncepcja planu zagospodarowania całości założenia zakładała podział na parę stref funkcjonalnych, dedykowanych różnym sposobom użytkowania i urządzanych z uwzględniem potrzeb zróżnicowanych grup społecznych. 
Plac główny to miejsce o charakterze reprezentacyjnym dostosowane do organizacji specjalnych wydarzeń oraz imprez zewnętrznych takich jak koncerty, kiermasze, wystawy i ekspozycje.


Strefa juniora to plac zabaw wraz z torem rowerowym przeznaczony dla młodzieży.


Strefa seniora, czyli miejsce przeznaczone dla osób starszych.


Strefa malucha z placem zabaw przeznaczonym dla dzieci w wieku 0-5 lat.


Przejścia pod pergolami to ciągi piesze prowadzące do wejść centrum handlowego połączone z zielenią.


Arboretum to ogród pokazowy Jana Krystiana Urlicha, ukształtowany w 1905r. i znajdujący się obecnie pod ochroną konserwatora zabytków; można tu podziwiać stare okazy roślin sprowadzane niegdyś do Warszawy przez rodzinę Ulrichów.INFORMACJE O PROJEKCIE

status: projekt koncepcyjny i architektoniczno-budowlany
lokalizacja: Warszawa
typologia: rewitalizacja zabytkowego zespołu urbanistycznego szklarni Carla Ulricha
klient: IKEA Centres Polska
zespół projektowy: Marta Przybylska, Ewa Potapow, Tomasz Wieteska, Maks Potapow, Włodzimierz Lupa (Gardena Ogrody), Krzysztof Kamienobrodzki, Piotr Nowocień, Paweł Bussold, Piotr Linca (Xeno Lightening Concept), Maria Laitalainen (tłumaczenie)
powierzchnia: 21 110 m2
lata: 2015-2017
Copyright (c) 2024 MAP design sp. z o.o.  All Rights Reserved.