Generalnym celem projektu dla Miasta Stołecznego Warszawa była modernizacja pomieszczenia auli liceum wraz z zapleczem oraz przystosowanie jej do wielofunkcyjnego użytkowania: jako auli, sali gimnastycznej oraz sali teatralnej. Istniejący aktualnie wystrój wnętrz został zaprojektowany i wykonany z początkiem ubiegłego wieku. Zastosowane wówczas materiały zużyły się, a wielokrotne prace remontowe poszczególnych pomieszczeń spowodowały, że wnętrza zatraciły jednolity charakter. Projekt zakładał nie tylko wymianę zużytych materiałów ale również wprowadzenie współczesnych rozwiązań i technologii. W pomieszczeniu auli przewidziano dodatkowo poprawę akustyki pomieszczenia i zniwelowanie uciążliwego pogłosu poprzez zastosowanie materiałów dźwiękochłonnych na powierzchniach poziomych i pionowych. Ze względu na funkcję reprezentacyjną dobierane materiały mają nadać auli reprezentacyjnego charakteru w ramach założonego budżetu remontowego.

INFORMACJA O PROJEKCIE

status: wykonany
lokalizacja: Warszawa
typologia: modernizacja pomieszczeń budynku oświatowego (projekt architektoniczno-budowlany remontu auli Liceum Ogólnokształcącego nr 10 w Warszawie)
klient: Miasto Stołeczne Warszawa
powierzchnia: 331 m2
ROK: 2017
Copyright (c) 2024 MAP design sp. z o.o.  All Rights Reserved.