Celem koncepcji była rewitalizacja zdewastowanych terenów niewielkiego zespołu zabudowy mieszkaniowej przy ul. Siarczanej, wzniesionego w końcu XIX w. na terenie należącym do huty szkła i zakładów chemicznych "Kijewski, Scholtze i S-ka". Kolonia skromnych domów wzniesionych przez właścicieli dla pracowników zakładów wraz z willą dyrektora i otaczającym zabudowania parkiem, stanowi obecnie materialny dokument dziejów miasta i jego rozwoju przestrzennego. Zespół został objęty ochroną konserwatorską jako założenie o dużej wartości artystycznej, historycznej i naukowej. Koncepcja zagospodarowania terenu zakładała stworzenie zielonych wnętrz urbanistycznych, odpowiadających stylowi życia nowoczesnego społeczeństwa. Poszczególnym funkcjom - wytypowanym przez mieszkańców w ramach konsultacji społecznych - przyporządkowano cztery strefy funkcjonalne: sportowa, integracji społecznej, kulturalna, wypoczynkowa. Każdej z nich przypisano odrębny charakter tworzonych kompozycji zieleni oraz małej architektury. Obszar sportu, zamknięty szpalerami drzew ul. Siarczanej i Rybieńskiej, wyposażony został w specjalistyczne urządzenia oraz niewielkie placyki spotkań dla mieszkańców. Funkcja integracji społecznej to miejsce we wschodniej części parku, przeznaczona na miejsce realizacji różnorodnych inicjatyw, również oddolnych. Kontynuacją dawnego sposobu użytkowania jest przeznaczenie tego miejsca na ogrody i sady społecznościowe oraz pasiekę miejską, połączone z miejscami piknikowymi dla mieszkańców. Funkcji kulturalnej, w którą wpisany jest amfiteatr oraz układ wodny, poświęcono zachodnią część parku, objętą ochroną konserwatorską. Zieleń tego obszaru ma charakter reprezentacyjny z dużym udziałem kompozycji o takim właśnie charakterze. Funkcji wypoczynkowej dedykowana jest część południowa zabytkowego parku, bez specjalne projektowanej infrastruktury, aranżowana jako parkowe wnętrze o dużej wolnej przestrzeni. Brak zdefiniowanej infrastruktury ma być zachętą do użytkowana jej w swobodny sposób, zależnie od pogody, pory roku i potrzeb mieszkańców.

Schemat planowanego układu komunikacji


Schemat układu zieleni
Schemat układu funkcjonalnego


Schemat zastosowanych rozwiązań proekologicznych

INFORMACJE O PROJEKCIE

status: projekt konkursowy na zagospodarowanie otoczenia Centrum Aktywności Lokalnej
lokalizacja: Warszawa - Targówek, ul. Siarczana 6
typologia: plan zagospodarowania wraz z obiektami małej architektury
klient: Miasto Stołeczne Warszawa
zespół projektowy: Marta Przybylska, Tomasz Wieteska, Włodzimierz Lupa (Garden Master), Piotr Linca (Xeno Lighting Concept)
zrównoważony rozwój w urbanistyce: Karolina Maliszewska (Fundacja Sendzimira)
powierzchnia: 2,3 ha
rok: 2017
Copyright (c) 2024 MAP design sp. z o.o.  All Rights Reserved.